Proiect“Educaţia- un pas înainte pentru comunitatea Boldesti-Scaieni” – achizitie Servicii de formare profesionala – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia- un pas înainte pentru comunitatea Boldesti-Scaieni”, finantat de O.M.V. Petrom S.A, va invita sa depuneti oferta la achizitia pentru Servicii de formare profesionala (Cod CPV80530000-8).

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici,  modelul de oferta financiara aici si  modelul de oferta tehnica  aici.

 

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Luiza Medeleanu, tel. 0758.038.082/ 021.312.98.81

Selectie experti formatori – Proiect „Educatia – Un pas inainte pentru comunitatea de rromi Boldesti Scaieni”- anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” este in cautarea de 3 experti formatori in domeniul dezvoltare personala si consiliere scolara.

Criterii de selecţie

Sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie pentru ocuparea posturilor de formator elevi si parinti in domeniile dezvoltare personala/consiliere scolara:

– absolvent de studii superioare in domeniul educatie/ consiliere scolara;

– experienţă în domeniul formării de resurse umane de cel putin 1 an, prin detalierea in CV a experientei  in acest sens;

– experienţă de lucru cu rromii de cel putin 1 an prin detalierea in CV a experientei  in acest sens;

 Atribuţii

Principalele atribuţii:

Organzarea de activități de formare cu parintii si elevii beneficiari ai proiectului ,,Educatia – Un pas inainte pentru comunitatea de rromi Boldesti Scaieni’’ prin sustinerea a cate o sesiune de formare cu fiecare din cele 4 grupe de parinti si elevi beneficiari ai proiectului mai sus mentionat, pe o perioada de 8 ore (timpul alocat fiecarei grupe fiind de 2 ore). Astfel, formatorul va sustine doua activitati a cate doua ore cu cele doua grupe de elevi (o  grupa de aproximativ 20 de elevi de gimnaziu si o grupa de aproximativ 20 de elevi de la ciclu primar). Deasemenea, va sustine inca doua activitati a cate doua ore pentru cele doua grupe de parinti ai elevilor beneficiari ai proiectului (aproximativ 20 de parinti per grupa).

In urma sesiunilor de formare privind dezvoltarea personala si sociala, consilierea scolara, atat pentru elevi cat si pentru parintii acestora se urmareste deschiderea dialogului intercultural între rromi şi români şi dezvoltarea capacitătii de comunicare socială interetnică a copiilor si parintilor, precum si pozitivarea imaginii de sine a acestora.

 Procedura şi calendarul de selecţie

Selecţia se va desfăşura astfel:

 1. a)   In perioada 14-21 iunie 2016, orele 16:00 se vor depune/trimite prin e-mail la adresa rromano@amarerromentza.org sau prin posta sau curier, la sediul Amare Rromentza, str. Constantin Bosianu 15, sector 4, Bucuresti,  următoarele documente:
 2. Curriculum Vitae în format Europass, semnat si datat pe fiecare pagina.
 3. Anexele care să susţină experienta din CV si anume: diplome de studii, adeverinte de sustinere a programelor de formare, precum si orice alte documente justificative concludente.
 4. b) In data de 21 iunie 2016, orele 17:00, se va realiza evaluarea aplicatiilor primite.

Descrierea asociatiei

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”  este o organizaţie neguvernamentală de tip asociaţie, non-profit, apolitică, persoană juridică de drept privat, având drept misiune dezvoltarea multisectorială a rromilor pe baza exercitării drepturilor civile, economice, sociale, culturale şi politice, precum şi pe baza asigurării accesului egal la resurse şi reconstrucţie identitară.

Centrul Rromilor ,,Amare Rromentza’’, implementeaza proiectul ,,Educatia – un pas înainte pentru comunitatea Boldesti Scaeni’’, judetul Prahova, scopul proiectului fiind dezvoltarea socio-educaţională în comunitatea de rromi din Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, într-o perioadă de 10 luni.

Descrierea activitatii proiectului

Numar beneficiari ce vor participa la activitatile de formare:  aproximativ 80 beneficiari, impartiti in 4 grupe, doua grupe de parinti si doua grupe de elevi (aproximati 20 de persoane per grupa)

Durata formarii pentru fiecare formator/invitat special: 8 ore – cate doua ore pentru fiecare grupa.

Perioada formarilor: 24 iunie – 29 iulie 2016

Locatia formarii: Centrul de Educatie si Resurse al Comunitatii Boldesti – Scaieni, jud. Prahova.

Proiect „zefiR – Impreuna pentru puterea de Actiune: Fondul pentru Incluziunea Rromilor si a altor Grupuri Dezavantajate’’ – achizitie servicii de catering pentru scoli – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului „zefiR – Impreuna pentru puterea de Actiune: Fondul pentru Incluziunea Rromilor si a altor Grupuri Dezavantajate’’ finantat prin programul Swiss – Romanian Cooperation va invita sa depuneti oferta la achizitia Servicii  de catering pentru scoli  – COD CPV  55524000-9.

 

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici , anexa tehnica, aici si modelul de oferta financiara/tehnica, aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Georgiana Enache, coordonator proiect, tel. 021.312.98.81

Proiect „Perfomanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate” – achizitie studiul preţului pieţei pentru servicii de auditare financiară – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului „Perfomanță școlară și dialog intercultural prin servicii etno-educaționale integrate”, CSS 31, finantat in cadrul Programului de Cooperare Elvetiano – Roman, Fondul Tematic pentru Participarea Societatii Civile, Schema Grant pentru ONG-uri, cererea de propuneri de proiecte, Runda 2, 2015, va invita sa depuneti oferta la procedura de achizitie studiul preţului pieţei pentru Servicii de auditare financiară COD CPV 792121004.

 

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici si Anexa Specificatii tehnice pentru achizitia de servicii audit financiar aici.

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0752.038.082/ 021.312.98.81

Proiect “Parteneriat pentru dezvoltarea comunităţilor interetnice” – achizitie pentru Servicii organizare evenimente – conferinta de inchiderea a proiectului si curs de instruire beneficiari – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Parteneriat pentru dezvoltarea comunitatilor interetnice”, RO2014_C2.1_47, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, in cadrul Fondului ONG în Romania – Componenta 2 Justitie Sociala/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunitatilor rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii organizare evenimente – conferinta de inchiderea a proiectului si curs de instruire beneficiari  – COD CPV   79952000-2.

 

In vederea depunerii ofertei, va invitam sa studiati Invitatia de participare, care se afla aici si sa utilizati Modelul de oferta tehnica si financiara, pe care il puteti vizualiza aici si Anexa la oferta financiara, pe care o puteti vizualiza aici.

 

Pentru mai multe detalii, persoana de contact este Ioana Enache, asistent proiect, tel. 0752.038.081/ 021.312.98.81.

Proiect “Parteneriat pentru dezvoltarea comunităţilor interetnice” – achizitie pentru Servicii de instruire in domeniul managementului proiectelor – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Parteneriat pentru dezvoltarea comunităţilor interetnice”, RO2014_C2.1_47, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii de instruire in domeniul managementului proiectelor – COD CPV   8051.

 

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici  si Anexa Specificatii tehnice pentru achizitia de servicii formare aici.

 

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Ioana Enache, asistent proiect, tel. 0752.038.081/ 021.312.98.81

Proiect “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi” – achizitie pentru servicii organizare eveniment – conferinta inchidere proiect (procedura reluata) – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru  Servicii organizare eveniment- conferinta de inchidere proiect – COD CPV  79952000-2.

 

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici  si modelul de oferta financiara/tehnica  aici.

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81

Proiect “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi” – achizitie pentru servicii animatie teatru – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru  servicii animatie teatru – COD CPV  92312250- 8.

In vederea depunerii aplicatiei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici si anexa tehnica aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81.

Proiect “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi” – achizitie pentru servicii organizare eveniment – conferinta inchidere proiect – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru  Servicii organizare eveniment- conferinta de inchidere proiect – COD CPV  799520002.

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici  si modelul de oferta financiara/tehnica  aici.

 

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81

Asociatia Centrul Rromilor Amare Rromentza angajeaza consilier juridic – anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor Amare Rromentza este o organizaţie neguvernamentală de tip asociaţie, non-profit, apolitică, persoană juridică de drept privat.

Misiunea noastră este:

Dezvoltarea multisectorială a rromilor pe baza exercitării drepturilor civile, economice, sociale, culturale şi politice, asigurării accesului la resurse şi reconstrucţie identitară.

Condiţii de participare:

 • Studii superioare absolvite în domeniul Drept;
 • Experienta profesionala de minim 3 ani , inclusiv in domeniul achizitiilor publice;
 • Capacitate de analiza, sinteza, decizie si de rezolvare a problemelor;
 • Rezistenta la stres si lucru sub presiune;
 • Cunostinte bune de operare PC (Office);
 • Capacitatea de a lucra pe proiecte cu respectarea termenelor limita impuse de acestea;
 • Capacitate de viziune de ansamblu a unui proiect, din punct de vedere juridic;
 • Abilitati foarte bune de comunicare, abilitati foarte bune de lucru atat individual cat si in echipa;
 • Persoana automotivata, loiala, bine organizata, atenta la detalii;
 • Experienta de lucru cu grupuri dezavantajate sau minoritati – constituie avantaj;

 

Responsabilitati

 • Consiliere în legislaţia muncii şi achiziţiilor publice;
 • Avizare documente cu caracter juridic elaborate în cadrul proiectului;
 • întocmire documentaţii de atribuire privind achizitiile dn cadrul  proiectului.

Trimiteti CV si scrisoare de intentie pe adresa: rromano@amarerromentza.org sau la numarul de tel/fax 021/ 312.98.81  pana la  data de 15.03.2016.