Selectie experti formatori – Proiect „Educatia – Un pas inainte pentru comunitatea de rromi Boldesti Scaieni”- anunt inactiv

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza” este in cautarea de 3 experti formatori in domeniul dezvoltare personala si consiliere scolara.

Criterii de selecţie

Sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie pentru ocuparea posturilor de formator elevi si parinti in domeniile dezvoltare personala/consiliere scolara:

– absolvent de studii superioare in domeniul educatie/ consiliere scolara;

– experienţă în domeniul formării de resurse umane de cel putin 1 an, prin detalierea in CV a experientei  in acest sens;

– experienţă de lucru cu rromii de cel putin 1 an prin detalierea in CV a experientei  in acest sens;

 Atribuţii

Principalele atribuţii:

Organzarea de activități de formare cu parintii si elevii beneficiari ai proiectului ,,Educatia – Un pas inainte pentru comunitatea de rromi Boldesti Scaieni’’ prin sustinerea a cate o sesiune de formare cu fiecare din cele 4 grupe de parinti si elevi beneficiari ai proiectului mai sus mentionat, pe o perioada de 8 ore (timpul alocat fiecarei grupe fiind de 2 ore). Astfel, formatorul va sustine doua activitati a cate doua ore cu cele doua grupe de elevi (o  grupa de aproximativ 20 de elevi de gimnaziu si o grupa de aproximativ 20 de elevi de la ciclu primar). Deasemenea, va sustine inca doua activitati a cate doua ore pentru cele doua grupe de parinti ai elevilor beneficiari ai proiectului (aproximativ 20 de parinti per grupa).

In urma sesiunilor de formare privind dezvoltarea personala si sociala, consilierea scolara, atat pentru elevi cat si pentru parintii acestora se urmareste deschiderea dialogului intercultural între rromi şi români şi dezvoltarea capacitătii de comunicare socială interetnică a copiilor si parintilor, precum si pozitivarea imaginii de sine a acestora.

 Procedura şi calendarul de selecţie

Selecţia se va desfăşura astfel:

  1. a)   In perioada 14-21 iunie 2016, orele 16:00 se vor depune/trimite prin e-mail la adresa rromano@amarerromentza.org sau prin posta sau curier, la sediul Amare Rromentza, str. Constantin Bosianu 15, sector 4, Bucuresti,  următoarele documente:
  2. Curriculum Vitae în format Europass, semnat si datat pe fiecare pagina.
  3. Anexele care să susţină experienta din CV si anume: diplome de studii, adeverinte de sustinere a programelor de formare, precum si orice alte documente justificative concludente.
  4. b) In data de 21 iunie 2016, orele 17:00, se va realiza evaluarea aplicatiilor primite.

Descrierea asociatiei

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”  este o organizaţie neguvernamentală de tip asociaţie, non-profit, apolitică, persoană juridică de drept privat, având drept misiune dezvoltarea multisectorială a rromilor pe baza exercitării drepturilor civile, economice, sociale, culturale şi politice, precum şi pe baza asigurării accesului egal la resurse şi reconstrucţie identitară.

Centrul Rromilor ,,Amare Rromentza’’, implementeaza proiectul ,,Educatia – un pas înainte pentru comunitatea Boldesti Scaeni’’, judetul Prahova, scopul proiectului fiind dezvoltarea socio-educaţională în comunitatea de rromi din Boldeşti-Scăeni, judeţul Prahova, într-o perioadă de 10 luni.

Descrierea activitatii proiectului

Numar beneficiari ce vor participa la activitatile de formare:  aproximativ 80 beneficiari, impartiti in 4 grupe, doua grupe de parinti si doua grupe de elevi (aproximati 20 de persoane per grupa)

Durata formarii pentru fiecare formator/invitat special: 8 ore – cate doua ore pentru fiecare grupa.

Perioada formarilor: 24 iunie – 29 iulie 2016

Locatia formarii: Centrul de Educatie si Resurse al Comunitatii Boldesti – Scaieni, jud. Prahova.