Proiect „Educatia interculturala – un pas inainte pentru comunitatea Boldesti-Scaieni” – servicii de testare de initiativa (plata locurilor de munca)

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia- un pas înainte pentru comunitatea Boldesti-Scaieni”, finantat de O.M.V. Petrom S.A, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii Testare De Initativa Cu Privire La Piata Locurilor De Munca–COD CPV- 79312000 – 4.

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici si modelul de oferta financiara/tehnica aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Luiza Medeleanu, coordonator proiect, tel. 0758.038.082/ 021.312.98.81.

Achizitie servicii tipografice si conexe

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii tipografice şi servicii conexe –COD CPV- 79800000-2.

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici, modelul de oferta financiara/tehnica aici si modelele de mapa, pliant si rollup aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81.

Achizitie servicii organizare conferinta inchidere de proiect

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului „Interculturalitatea un pas spre egalitate” – RO2013_C2.1_07, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii organizare eveniment- conferinta de inchidere proiect – COD CPV  79952000-2.

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici si modelul de oferta financiara/tehnica aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81

Achizitie servicii organizare excursie elevi

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Interculturalitatea un pas spre egalitate” – RO2013_C2.1_07, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii organizare eveniment- excursie elevi COD CPV 79952000-2.

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare atasata, aici  si modelul de oferta financiara/tehnica aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81.

Proiect „Educatia interculturala – un pas inainte pentru comunitatea Galbinasi” – servicii realizare pagina web

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Beneficiar al proiectului “Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, RO2014_C2.1_48, finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice, va invita sa depuneti oferta la achizitia directa pentru Servicii de realizare (proiectare) pagina web proiect  – COD CPV  72413000-8.

In vederea depunerii ofertei va invitam sa vizualizati Invitatia de participare si anexa tehnica, atasate, aici si modelul de oferta financiara/tehnica aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81.