04Mai/15

Achizitie servicii audit

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Achizitor, anunta lansarea unei proceduri de achizitie simpla pentru achizitionarea de servicii audit financiar (cod CPV 792121004- Servicii de auditare financiară) pentru proiectul «Interculturalitatea un pas spre egalitate» (RO2013_C2.1_07).

Achizitionarea serviciilor de audit financiar va fi finantata din bugetul proiectului „Interculturalitatea un pas spre egalitate”, nr. Contract de finantare RO2013_C2.1_07 este finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice.

Valoarea estimata totala (taxe incluse/TVA inclus) a achizitiei de fata este de 2.860 lei.

În cadrul acestei proceduri sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie:
– auditorul financiar să fie persoană fizică sau juridică înscrisă în Registrul auditorilor financiari activi întocmit de Camera Auditorilor Financiari din România;
– auditorul financiar sa aibe certificat de atestare a calităţii de auditor financiar eliberat de CAFR;
– auditorul financiar sa aibă carnet de membru al CAFR vizat cu menţiunea „Activ” pentru anul 2015;
– auditorul financiar să fie înregistrat fiscal în România.
– auditorul financiar să nu fi fost sancţionat în ultimii 3 ani de catre Departamentul de monitorizare şi competenţă profesională al CAFR.
-auditorul financiar să fi auditat în ultimii 3 ani cel puţin un proiect finanţat din fonduri
europene.

Dupa indeplinirea conditiilor de mai sus criteriul de atribuire a contractului este preţul cel mai scăzut.

Atribuţii
Serviciile de auditare financiara vor fi desfasurate in cadrul proiectului mai sus mentionat, si vor consta in verificarea cheltuielilor efectuate si întocmirea unui raport de verificare a cheltuielilor pentru raportul final, ce va cuprinde perioada 16 decembrie 2014- 15 iulie 2015, potrivit specificaţilor prezentate in anexa tehnica.
Procedura şi calendarul de selecţie
Selecţia se va desfăşura astfel:
a) In perioada 4 – 11 mai 2015, pana la orele 14:00, se vor depune /se vor trimite prin posta sau curier la sediul Amare Rromentza din str.Constantin Bosianu nr. 15, sector 4, Bucuresti, ofertele.
b) In data de 11 mai 2015 va avea loc evaluarea ofertelor primite/depuse si se vor transmite comunicarile catre aplicanti;
c) In data de 13 mai 2015 se va incheia contractul de prestari servicii de audit.

Oferta va fi prezentata si va cuprinde toate documentele specificate in anexa tehnica care poate fi descarcata apasand aici.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81.

Fisa tehnica poate fi descarcata de aici.

 

04Mai/15

Achizitie “Invitati speciali – sustinere piesa de teatru“

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Achizitor, anunta lansarea unei proceduri de achizitie simpla pentru achizitionarea de servicii animatie teatru (cod CPV 92312250- 8 – Servicii prestate de artisti independenti) pentru beneficiarii proiectului «Interculturalitatea un pas spre egalitate» (RO2013_C2.1_07).

Achizitionarea serviciilor de animatie teatru va fi finantata din bugetul proiectului „Interculturalitatea un pas spre egalitate”, nr. Contract de finantare RO2013_C2.1_07 este finantat prin granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice.
Valoarea estimata totala a achizitiei de fata este de 1.725 lei.

În cadrul acestei proceduri sunt avute în vedere următoarele criterii de selecţie:
– studii in domeniul teatru pentru animatorii/artistii independenti de teatru;
– bune abilitați de interrelationare, dinamism si proactivitate;
– experienţă în domeniul de cel putin 1 an;
– experienta de lucru in proiecte adresate comunitatilor multietnice;

Atribuţii
Principalele atribuţii în cadrul proiectului sus menţionat constau in crearea si punerea in scena a unei piese de teatru pentru beneficiarii proiectului. Pentru mai multe detalii puteti descarca anexa tehnica apasand aici.
Procedura şi calendarul de selecţie
a) In perioada 4-11 mai 2015, pana la orele 14:00, se vor depune/trimite prin e-mail la adresa rromano@amarerromentza.org sau prin posta sau curier la sediul Amare Rromentza din str.Constantin Bosianu nr. 15, sector 4, Bucuresti, aplicatiile ce vor contine următoarele documente:
1. Curriculum Vitae în format Europass
2. Anexe care să susţină experienta din CV.

b) In data de 11 mai 2015 va avea loc evaluarea aplicatiilor primite/depuse si se vor transmite comunicarile catre aplicanti;
c) In data de 13 mai 2015 se vor incheia contractele de antrepriza pentru serviciile de animatie de teatru.

Pentru mai multe detalii persoana de contact este Oana Mihaiescu, coordonator proiect, tel. 0758.038.086/ 021.312.98.81

Fisa tehnica poate fi descarcata de aici.

 

28Ian/15

Achizitionare Servicii Formare

Asociatia Centrul Rromilor “Amare Rromentza”, in calitate de Achizitor, anunta lansarea unei proceduri de achizitie simpla pentru achizitionarea de servicii formare (cod CPV 8051 – Servicii de formare specializata) pentru formarea parintilor din cadrul Clubului comunitar interetnic (A 3), de la nivel local, in cadrul proiectului «Interculturalitatea un pas spre egalitate» (RO2013_C2.1_07).

Continue reading