PUBLICATII

Stima de sine (coperta)

Stima de sine (raport)

Brosuri:

Brosura „Amare Rromnia” – 2005
Brosura „Educatie bilingva in comunitatile de rromi” – 2005
Despre noi, rromii: mai mult decât știți – 2007
Tineri pentru tineri – împotriva rasismului – 2007
Ghid de consiliere școlară pentru comunitățile multietnice din România – 2008
Centrul de informare, consiliere și mediere profesională și școlară pentru tinerii rromi – 2008
Evaluarea politicilor publice educaționale pentru rromi – 2009
Ghidul Serviciilor Sociale de la nivelul Municipiului București destinat persoanelor de etnie rromă – 2009
De ce nu plâng?… Holocaustul rromilor și povestea lui adevărată – Deportarea romilor în Transnistria: mărturii, studii, documente – 2010
Raport de evaluare al proiectului “Educatia de calitate – un pas spre egalitate” 2011
Între noi, copiii: Maskar amende, e chavende – 2011
Ghid practic de aplicare a predării în limba rromani cu metode de lucru bilingve și cu introducerea elementelor de cultură rromani în curriculum-ul preșcolar – 2011
Ghid practic de valorificare a componentei interculturale și a diversității etnice în educația preșcolară – 2011
Raport final – Centre de consiliere și mediere profesională pentru persoanele de etnie rromă – 2011

Filme:

Film „Roma mentor project”- 2009
De ce nu plâng?… Holocaustul rromilor și povestea lui adevărată – Deportarea romilor în Transnistria: mărturii, studii, documente – 2010
Film de animatie „Maskar amende, e chavende/ Între noi, copiii” – 2014
Spoturi prezentare problematica rroma – 2014
Emisiuni TV- problematica rroma- 2014