PROIECTE

Proiecte in desfasurare:

EDUCAŢIA – UN PAS ÎNAINTE PENTRU COMUNITATEA DE RROMI DIN BOLDEŞTI-SCĂENI (descarca)

IMPREUNA PENTRU PUTEREA DE ACTIUNE: FONDUL PENTRU INCLUZIUNEA ROMILOR ŞI A ALTOR GRUPURI DEZAVANTAJATE (descarca)

Proiecte finalizate:

PROIECT – Parteneriat pentru dezvoltarea comunintatilor interetnice (RO2014_C2.1_47) (descarca)

                 – Rezultatele proiecului „Parteneriat pentru dezvoltarea comunintatilor interetnice” (RO2014_C2.1_47) (descarca)

EDUCAŢIA INTERCULTURALA UN PAS SPRE EGALITATE (descarca)

PROMOVAREA CULTURII RROME ÎN EDUCAŢIE, ÎNTR-O ŞCOALĂ PILOT DIN   ROMÂNIA (descarca)

MASHKAR AMENDE, E CHAVENDE “ÎNTRE NOI, COPIII” – DESEN ANIMAT INTERCULTURAL  PENTRU COPII (descarca)

ADEVĂRUL NEROSTIT – O SAMUDARIPEN  HOLOCAUSTUL RROMILOR DIN ROMÂNIA (descarca)

BĂTRÂNII NOŞTRI POVESTIND DESPRE HOLOCAUST  AMARE PHURE VAKIARINDOJ PAL-O SAMUDARIPEN (descarca)

CENTRE DE CONSILIERE ŞI MEDIERE PROFESIONALĂ PENTRU PERSOANELE DE ETNIE RROMĂ (descarca)

CENTRUL DE INFOMARE ŞI CONSILIERE PENTRU PERSOANELE DE ETNIE ROMĂ (descarca)

CENTRUL DE INFORMARE, CONSILIERE, MEDIERE PROFESIONALĂ ŞI ŞCOLARĂ  PENTRU TINERII  RROMI (descarca)

CONFERINŢA NAŢIONALĂ A FEMEILOR RROME “PRIORITĂŢI, OPŢIUNI, OPORTUNITĂŢI ALE FEMEILOR RROME DIN ROMÂNIA” (descarca)

DEZVOLTARE INSTITUŢIONALĂ ŞI FORMARE RELEVANTĂ PENTRU EDUCAŢIA COPIILOR RROMI (descarca)

EDUCATIA  DE CALITATE – UN PAS SPRE EGALITATE (descarca)

EDUCAŢIA – UN PAS ÎNAINTE PENTRU COMUNITATEA DE RROMI DIN BOLDEŞTI-SCĂENI (descarca)

EDUCAŢIE BILINGVĂ ÎN COMUNITĂŢILE DE RROMI (descarca)

EDUCAŢIE INTERCULTURALĂ PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNTUL PREŞCOLAR DIN ROMÂNIA (descarca)

EVALUAREA POLITICILOR EDUCAŢIONALE PENTRU RROMI (descarca)

FAMILIA ŞI ŞCOALA STIMA DE SINE ŞI ASUMAREA IDENTITĂŢII ETNICE (descarca)

GRADINITA BILINGVA SARULESTI (descarca)

ÎMPREUNĂ TINERI PENTRU TINERI ÎMPOTRIVA RASISMULUI — ŞCOALA ANTIRASISTĂ ITINERANTĂ PENTRU ADOLESCENŢI (descarca)

INCLUZIUNEA ETNO-EDUCAŢIONALĂ A RROMILOR – ELABORAREA ŞI DISEMINAREA UNEI STRATEGII EDUCAŢIONALE DE PROMOVARE A INCLUZIUNII RROMILOR ÎN ROMÂNIA ŞI ÎN EUROPA (descarca)

ME SEM RROM! EU SUNT RROM! (descarca)

NEVOIA DE CALITATE ŞI EGALITATE ÎN EDUCAŢIE (descarca)

OPORTUNITĂŢI EGALE PENTRU O EDUCAŢIE INCLUZIVĂ (descarca)

PROIECTUL DE COOPERARE INTERNAŢIONALĂ – PUNTE EUROPEANĂ PENTRU MINORITĂŢILE EUROPENE (descarca)

ROMA MENTOR PROJECT (descarca)

RROMII  ÎN CĂUTAREA  STIMEI DE SINE (EDIŢIE REVIZUITĂ) (descarca)

ŞCOALĂ DUPĂ ŞCOALĂ – PRIMUL PAS PENTRU SUCCESUL ŞCOLAR ŞI PROFESIONAL (descarca)

SCOALA MOBILA PENTRU COPIII RROMI (descarca)