Despre Proiect

Cine este beneficiarul?

Asociatia Centrul Rromilor „Amare Rromentza”

Misiunea asociatiei noastre este dezvoltarea multisectorială a rromilor pe baza exercitării drepturilor civile, economice, sociale, culturale şi politice, asigurării accesului la resurse şi reconstrucţie identitară.

Centru Rromilor Amare Rromentza funcţionează în interesul societăţii în general şi al comunităţii cetăţenilor aparţinând minorităţii rrome din România, în special. Prin proiectele şi programele derulate şi în curs de derulare, Asociaţia contribuie la promovarea şi respectarea drepturilor omului, cu particularitate a celor referitoare la minorităţile naţionale.

Obiectivele Asociaţiei sunt:

 • Prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare faţă de rromi;
 • Protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului şi ale minorităţilor;
 • Facilitarea accesului rromilor la drepturile civile, economice, sociale, culturale şi politice;
 • Dezvoltarea economică a comunităţilor de rromi;
 • Reconstrucţia sistemului instituţional specific, prin care să fie puse în aplicare strategii de afirmare individuală şi comunitară;
 • Afirmarea elitei rromilor, creatoare de modele referenţiale;
 • Reconstrucţia identitară şi creşterea stimei de sine a rromilor;
 • Promovarea şi susţinerea unei societăţi multiculturale şi a dialogului intercultural;
 • Promovarea de politici publice în favoarea rromilor, inclusiv măsuri afirmative;
 • Dezvoltarea rromilor ca naţiune non-teritorială în context european;
 • Furnizarea şi desfăşurarea în condiţii de legalitate, obiectivitate şi profesionalism a serviciilor specializate pentru stimularea ocupării forţei de muncă în scopul creşterii şanselor de ocupare a persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă;

 

Echipa proiectului:

Coordonator proiect –Oana Mihaiescuoana Oana a absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, fiind licenţiată în asistenţă socială şi deţine o diplomă de master în Politici Sociale Europene conferită de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.
Aceasta are o experienţă de lucru de 7 ani în domeniul educaţiei, ca educator, monitor, coordonator programe si proiecte. Activează în sectorul ONG din anul 2008, fiind implicată în coordonarea unor proiecte adresate comunităţilor de rromi printre care şi:“Educaţia de calitate- un pas spre egalitate”, „Oportunitati egale in educatie pentru o societate inclusiva”, „Interculturaliatea un pas spre egalitate”, si “Educatia interculturala – un pas inainte pentru comunitatea Galbinasi”

 

Asistent proiect – Luiza Medeleanuluiza Luiza a absolvut Facultatea de Filosofie, secţia Studii Europene din cadrul Universităţii Bucureşti, fiind licenţiată în Filozofie şi deţine o diplomă de master în ,,Studii de dezvoltare internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti.
Aceasta activează în sectorul ONG din anul 2011, fiind implicată în implementarea si coordonarea unor proiecte educaţionale printre care şi: „Şcoala după şcoală primul pas spre succesul şcolar”, ”Educaţia de calitate- un pas inainte pentru comunitatea Boldesti Scaeni”, „Interculturaliatea un pas spre egalitate”,  „zefiR – Împreună pentru puterea de Acțiune: Fondul pentru Incluziunea Rromilor și a altor Grupuri Dezavantajate” si “Educatia interculturala – un pas inainte pentru comunitatea Galbinasi”.

 

Manager financiar – Cristi Patrascucristi Cristi este manager financiar al asociaţiei Centrul Rromilor „Amare Rromentza” din anul 2004.
A absolvit Academia de Studii Economice, secţia Economie Generală si detine o diploma de master in  Studii Economice Europene.

 

 

Rezumatul proiectului:

Proiectul „Educaţia interculturală – un pas înainte pentru comunitatea Gălbinaşi”, nr. contract de finanţare RO2014_C2.1_48, este finantat prin  granturile SEE 2009-2014, în cadrul Fondului ONG în România —Componenta 2 Justiție Socială/ Subcomponenta 2.1. Dezvoltarea comunităților rurale interetnice. Operator FOND ONG – Fondul pentru dezvoltarea societății civile. Partener operator: Fundația Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Rromi.

Parteneri proiect: Școala Gimnazială Nr.1 Gălbinaşi și

Primăria Gălbinaşi, jud. Călărași

Buget proiect: 70.312,40 Euro

Durata proiectului:  17 aprilie 2015- 16 aprilie 2016

 

Obiectivele proiectului sunt:

 1. Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare pentru 40 elevi rromi şi români din Gălbinaşi în 8 luni;
 2. Îmbunătăţirea relaţiilor interetnice pentru 40 elevi rromi şi români din Gălbinaşi în 10 luni;
 3. Dezvoltarea unui program civic educaţional pentru 40 părinţi rromi şi români din Gălbinaşi în 10 luni;

 

Rezultate aşteptate:

 • 40 elevi rromi si români beneficiază de sprijin educaţional, mentorat şi şcoală de vară interculturală;
 • 40 părinţi rromi şi români participanţi la activităţile clubului intercultural;
 • 50% dintre elevi îsi vor îmbunătăti participarea scolară cu 20% si performantele scolare cu 0,50-1% ;
 • 90% din elevi îsi vor îmbunătăti stima de sine etnică si aspiraţiile personale;
 • 90% din părinti îsi vor îmbunătăti relaţiile interetnice;

 

Beneficiari direcţi:

 • 40 elevi rromi si români din Şcoala Nr.1 Gălbinaşi, jud. Călăraşi;
 • 40 părinţi ai elevilor rromi si români, beneficiari ai proiectului din localitatea Gălbinaşi, jud. Călăraşi;
 • 8 resurse umane locale (4 cadre didactice, 2 responsabili activităţi cu părinţii şi 2 mentori) formate şi angajate în cadrul proiectului;

 

Beneficiari indirecţi:

 • Şcoala cu clasele I-VIII Nr.1 Gălbinaşi, localitatea Gălbinaşi, jud.Călăraşi;
 • Comunitatea Gălbinaşi, jud. Călăraşi.

 

Activităţile proiectului:

Activitatea 1: Pregatirea metodologiei de implementare a proiectului

În primele două luni ale proiectului se va realiza o metodologie de implementare a acestuia. Prin metodologia lucrată se vor crea nişte direcţii de lucru pe care atât solicitantul, cât si partenerii proiectului le va urma pentru a atinge obiectivele proiectului. Având o metodologie de lucru clar stabilită, cu roluri bine definite, solicitantul si partenerii vor actiona în scopul realizării obiectivelor proiectului.

Rezultatele asteptate:

– Crearea unei metodologii de implementare a proiectului, agreată de solicitant si de parteneri.

 

Activitatea 2: Program sprijin educational intensiv

Prin desfăşurarea programului de sprijin educaţional intensiv elevii vor beneficia de educatie remedială, învătare asistată – suport educational suplimentar la materiile matematică si limba si literatura română, reusind în felul acesta să îsi îmbunătăţească participarea şi performanţele şcolare.

Rezultatele aşteptate:

– 40 de elevi rromi şi români din Şcoala nr.1 din localitatea Gălbinaşi vor participa la programul de spijin educaţional intensiv;

– 50% dintre elevi îsi vor îmbunătăţi participarea şcolară cu cca. 20% si performanţele şcolare cu 0,5-1%;

– 4 cadre didactice formate pentru a respecta conceptul de diversitate şi interculturalitate şi pentru a lucra cu elevii intensiv la lb. română şi matematică.

 

Activitatea 3: Program  mentorat

Prin desfăşurarea programului de mentorat se vor îmbunătăti relaţiile interetnice dintre elevi, prin dialogul intercultural şi creşterea stimei de sine. Acest proiect are drept scop, pe lângă îmbunătăţirea rezultatelor la învăţătură, prin educaţie remedială şi învăţare asistată, dezvoltarea personală şi creşterea stimei de sine individuale şi etnice, creşterea încrederii în propriile forţe şi educatia interculturală a elevilor. Copiii vor învăţa elemente ale diferitelor culturi din comunitatea lor si nu numai, îsi vor dezvolta capacitatea de comunicare interetnică, vor fi sprijiniţi să treacă peste barierele necunoaşterii alterităţii, vor învăţa să se cunoască si să se respecte reciproc, deoarece lipsa cunoaşterii reciproce dezvoltă un potenţial suficient de ridicat pentru apariţia unei stări de conflict interetnic.

Rezultate aşteptate:

– 40 de elevi rromi si români din Şcoala nr.1 din localitatea Gălbinaşi vor participa la programul de mentorat;

– 40 de elevi rromi si români îsi vor îmbunătăţi stima de sine etnică si aspiraţiile personale;

– 2 mentori formaţi pentru a respecta conceptul de diversitate şi interculturalitate şi pentru a lucra cu elevii în spiritul acestor concepte.

 

Activitatea 4: Club intercultural al parintilor

Prin desfăsurarea clubului intercultural al părinţilor se vor îmbunătăţi relaţiile interetnice dintre aceştia, prin dialogul intercultural şi creşterea stimei de sine. Vor fi selectaţi minim 40 de părinţi rromi şi români, care vor participa la întâlniri bilunare, în cadrul cărora se vor dezbate teme precum: importanţa educaţiei în viaţa copiilor, relaţia cu autorităţile locale, asumarea identităţii, relaţionarea dintre membrii comunităţii etc., vizionări de filme, expoziţii şi activităţi lucrative comune ale rromilor si românilor.

Rezultate asteptate:

– 40 de părinţi rromi si români din localitatea Gălbinaşi vor participa la program;

– 40 de părinţi rromi şi români îşi vor îmbunătăţi stima de sine etnică şi relaţiile interetnice.

– 2 facilitatori vor fi formaţi pentru a respecta conceptul de diversitate şi interculturalitate şi pentru a lucra cu părinţii în spiritul acestor concepte.

Implicarea beneficiarilor:

 

Activitatea 5: Şcoala de vară interculturală

In lunile din perioada vacanţei de vară se vor desfăşura câte două activităţi interculturale, în fiecare lună, cu fiecare grupa de elevi beneficiari ai proiectului. Acestea vor avea loc la Şcoala din Gălbinaşi şi în comunitate şi vor fi susţinute de către echipa Amare Rromentza şi voluntari. În cadrul întâlnirilor vor avea loc dezbateri cu elevii privind stima de sine etnică, ce înseamnă să fii rrom, conceptul de interculturalitate, simtul civic, pentru ca elevii să înteleagă cât mai bine aceste concepte, să opereze cu ele si să le folosească în activitatea zilnică.

Prin desfăşurarea şcolii de vară interculturală se vor îmbunătăţi relaţiile interetnice dintre elevi, prin dialogul intercultural şi creşterea stimei de sine. La aceste activităţi se va contracta o firmă de catering pentru a livra produse de protocol (sandwich-uri, produse patiserie, apă plată/minerală, sucuri etc).

Rezultatele aşteptate:

– 40 de elevi rromi si români din Scoala nr.1 din localitatea Galbinaşi vor participa la şcoala de vară interculturală;

– 40 de elevi rromi şi români îşi vor îmbunătăţi capacitatea de a opera cu aceste concepte ca diversitate, interculturalitate, etc  în viaţa de zi cu zi;

– 4 voluntari vor fi formaţi de către echipa proiectului pentru a realiza activităţile cu elevii.

 

Activitatea nr. 6: Monitorizarea activităţilor proiectului

Prin această activitate solicitantul, împreună cu partenerul, va urmări îndeaproape activităţile desfăşurate în cadrul proiectului, verificând dacă impactul activităţilor conduce către atingerea obiectivelor stabilite. În cazul în care vor observa că acest lucru nu se realizează, vor avea posibilitatea de a interveni la timp, prin îmbunătăţirea metodologiei de implementare a proiectului, în aşa fel încât să se ajungă la rezultatele dorite.

Rezultate asteptate:

– Îmbunătăţirea activităţilor din proiect;

– Realizarea unui raport de monitorizare pentru fiecare vizită efectuată;

– Realizarea unui raport de evaluare a proiectului.

 

Activitatea 7: Promovarea proiectului

Promovarea proiectului va atrage resurse umane locale valoroase si idei noi referitoare la implementarea si sustenabilitatea proiectului. Deasemenea, va fi atras interesul autoritătilor publice locale si judetene si al potentialilor finantatori. Prezenta mass-media si promovarea prin mass-media va conduce la preluarea ideii proiectului si a bunei practici demonstrate de rezultatele si de impactul acestuia asupra comunitătilor beneficiare de către alte comunităti si la multiplicarea proiectului în aceste comunităti, în parteneriat cu autoritătile publice locale.

Rezultatele asteptate

– Promovarea proiectului prin:  Realizarea celor doua conferinte (de lansare si finalizare a proiectului)

– Realizarea unui pliant cu informatii relevante despre proiect

– Aparitii în presa locala;

– Distribuirea pliantului in toata comunitatea.

– realizarea unei pagini web a proiectului pe site organizatiei ce va fi  updatata periodic pentru o  mai buna vizibilitate a proiectului in exterior

– realizarea de mape personalizate ce vor fi utilizate la conferintele de lansare si  inchidere ale proiectului.