Senior Staff

 mihai  MIHAI NEACŞU
Membru fondator Centrului Rromilor „Amare Rromentza” din anul 2004.
Studii: (BA) Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială, secţia Asistenţă Socială; (MA) Management strategic şi dezvoltare socială în cadrul aceleiaşi facultăţi.
Lucrări (coautor): Rromii… în căutarea stimei de sine (2007); Evaluarea politicilor publice educaţionale pentru rromi studiu (2009); De ce nu plâng?… Holocaustul rromilor şi povestea lui adevărată. Deportarea rromilor în Transnistria: mărturii, studii, documente (2010);
Calificări cheie: Curs de Administraţie Publică – Centrul Regional de Training, Dezbatere – Asociaţia Română pentru Dezbatere, Oratorie şi Retorică, Drepturile Omului – Centrul de Resurse pentru Comunităţile de Romi, Managementul Proiectelor – Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile.
Experienţă de lucru: Biroul de Documentare pentru Romii Victime ale Deportării în Transnistria – referent, Agenţia de Dezvoltare Comunitară “Împreună„ – trainer, coordonator proiecte, “Rroma Support Group” – mediator, formator al Human Dynamics în domeniul Managementului de proiect şi al Dezvoltării comunitare.

madalina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Lect. univ. dr. DELIA MĂDĂLINA GRIGORE
Preşedinte al asociaţiei Centrul Rromilor „Amare Rromentza” din 2004 
Studii: (BA) Facultatea de Litere, Universitatea din Bucureşti; (MA) Etnologie şi Folclor; UniversitateadinBucureşti; (Dr.) Etnologie şi Etnografie cu tema ”Rromanipen-ul – Familia ca valoare identitară. Obiceiuri din ciclul familial în cultura tradiţională a rromilor”.
Experienţă de lucru: Muzeograf la Muzeul Satului, Bucureşti, Preşedinte executiv în cadrul Centrului Rromilor pentru Politici Publice ”Aven Amentza”, Lector universitar, Secţia Limbă şi Literatură Rromani, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Universitatea din Bucureşti.
Lucrări:
• Rromanipen – mistica familiei la rromi (2001, Ed. Salvaţi Copiii, Bucureşti);
• Introducere în studiul elementelor de cultură tradiţională ale identităţii rrome contemporane – curs de folclor şi antropologie rromă (2001, Ed.Universităţii – CREDIS, Bucureşti);
• Co-autor al lucrării „Romii… în căutarea stimei de sine”, Bucureşti, Editura Vanemonde, 2007, elaborată în cadrul proiectului „Familia şi şcoala: stima de sine şi asumarea identităţii etnice.”
• Co-autor al lucrării „Evaluarea politicilor publice educaţionale pentru rromi”, elaborată în cadrul proiectului „Evaluarea politicilor educaţionale pentru rromi”, Bucureşti, Editura Alpha MDN, 2009, 278 pagini;
• Co-autor al scenariului şi co-realizator al filmului documentar „Sostar na rovas? / De ce nu plâng? – O Samudaripen / Holocaustul rromilor şi povestea lui adevărată”realizat în cadrul proiectelor „The Unspoken Truth – Rroma Samudaripen in Romania” / „Adevărul nerostit – Holocaustul rromilor din România – O Samudaripen” şi „Strigătele din trecut”, 2009;
• Co-autor al lucrării „Sostar na rovas?… O Sammudaripen thaj lesqi ciaci paramisi / De ce nu plâng? Holocaustul rromilor şi povestea lui adevărată. Deportarea rromilor în Transnistria: mărturii, studii, documente”, Editura Amare Rromentza, Bucureşti, 2010.
GEORGIANA ENACHE
Director executiv al asociaţiei Centrul Rromilor „Amare Rromentza” din anul 2011.
Studii: a absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, sectia Asistenţă Socială.
Experienţă de lucru: are 7 ani de experienţă în domeniul educaţiei. Activează în sectorul ONG din anul 2007, fiind implicată în coordonarea unor proiecte adresate comunităţilor de rromi printre care şi: „Roma Mentor Project”, “Educaţia de calitate- un pas spre egalitate”, „zefiR – Împreună pentru puterea de Acțiune: Fondul pentru Incluziunea Rromilor și a altor Grupuri Dezavantajate’’
 cristi CRISTI PĂTRAŞCU
Manager financiar al asociaţiei Centrul Rromilor „Amare Rromentza” din anul 2004.
Studii: (BA) Academia de Studii Economice, secţia Economie Generală; (MA) Studii Economice Europene.
Experienţă de lucru: Economist/manager finciar al asociatie centrul Rromilor Amare Rromentza din anul 2004.
 oana OANA MIHAIESCU Coordonator proiecte şi programe educaţionale
Studii: a absolvit Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti, fiind licenţiată în asistenţă socială şi deţine o diplomă de master în Politici Sociale Europene conferită de Facultatea de Sociologie şi Asistenţă Socială din cadrul Universităţii Bucureşti.
Experienţă de lucru: are 7 ani de experienţă în domeniul educaţiei, ca educator, monitor, coordonator programe si proiecte. Activează în sectorul ONG din anul 2008, fiind implicată în coordonarea unor proiecte adresate comunităţilor de rromi printre care şi:“Educaţia de calitate- un pas spre egalitate”, „Oportunitati egale in educatie pentru o societate inclusiva”, „Interculturaliatea un pas spre egalitate”
 luiza LUIZA MEDELEANU
Coordonator proiecte şi programe educaţionale
Studii: a absolvut Facultatea de Filosofie, secţia Studii Europene din cadrul Universităţii Bucureşti, fiind licenţiată în Filozofie şi deţine o diplomă de master în ,,Studii de dezvoltare internaţională şi Etica Relaţiilor Internaţionale, Facultatea de Filosofie, Universitatea Bucureşti.
Experienţă de lucru: activează în sectorul ONG din anul 2011, fiind implicată în implementarea si coordonarea unor proiecte educaţionale printre care şi: „Şcoala după şcoală primul pas spre succesul şcolar”, ”Educaţia de calitate- un pas inainte pentru comunitatea Boldesti Scaeni”, „Interculturaliatea un pas spre egalitate” şi „zefiR – Împreună pentru puterea de Acțiune: Fondul pentru Incluziunea Rromilor și a altor Grupuri Dezavantajate”
 ioana IOANA ENACHE
Coordonator proiecte şi programe educaţionale
Studii: Absolventă a liceului pedagogic şi a Colegiului de Institutori Credis, Bucureşti, studentă în anul III la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei. Certificată a Colegiului Naţional Pedagogic „Gheorghe Lazăr” ca mediator şcolar, absolventă a Cursului Naţional de Limbă, Istorie şi Civilizaţie Rromani – secţia Istoria şi civilizaţia rromani, echivalent al Certificatului ECDL – treapta Start, beneficiar al cursului de formare pentru educaţie incluzivă a cadrelor didactice, în cadrul proiectului Phare „Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate, cu focalizare pe rromi”.
Experienţă de lucru: 2 ani mediator şcolar în cadrul Şcolii cu cls. I-VIII Roseti şi în cadrul Colegiului Tehnic „Ştefan Bănulescu”. Asistent de proiect în cadrul proiectului „Dezvoltare instituţională şi formare relevantă pentru educaţia copiilor romi” si „Educaţia de calitate – un pas spre egalitate”. coordonator în cadrul proiectelor „Şcoala după şcoală primul pas spre succesul şcolar” şi „Promovarea culturii rrome în educație într-o școală pilot din România”